www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Beste Links

De Nationale Ombudsman De Nationale Ombudsman
In onze samenleving voert de overheid veel taken uit. Iedereen heeft daar mee te maken. Vaak verloopt het contact goed, maar niet altijd. Uw klacht daarover vindt bij de overheidsinstantie zelf soms geen gehoor. Dan kunt u de Nationale ombudsman inschakelen: een onpartijdig...   Website

Burger@overheid Burger@overheid
Burger@overheid is een onafhankelijk forum dat de digitale overheid stimuleert vanuit het burgerperspectief. Daartoe inventariseert het wensen van burgers, adviseert het overheden en volgt het de voortgang   Website

Meer Links

Stichting Onderwijsklachten.nl Stichting Onderwijsklachten.nl
Ouderbelangenorganisatie en adviescentrum voor onderwijsklachten. Op de site kunt u klachten indienen en meer lezen over het onderwerp
http://www.onderwijsklachten.nl/

Spamklacht.nl Spamklacht.nl
Het versturen van spam in of vanuit Nederland is niet toegestaan. Dat is de hoofdregel in de Telecommunicatiewet. Niet alleen ongevraagde e-mails maar bijvoorbeeld ook ongevraagde SMS'jes en faxen zijn spam...
http://https://www.spamklacht.nl/

Stichting Klantgerichtheid en Klantvriendelijkheid Stichting Klantgerichtheid en Klantvriendelijkheid
Klantgerichte en klantvriendelijke bedrijven en instellingen zijn aangesloten bij de Stichting Klantgerichtheid en Klantvriendelijkheid (SKK). Bij de SKK aangesloten organisaties handelen naar de kenmerken...
http://www.klacht.nl/

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
Het AKJ informeert, adviseert en ondersteunt iedereen met vragen of klachten over de jeugdhulpverlening en de jeugdbescherming. Dat varieert van Boddaert-centra tot tehuizen en opvangcentra.
Ook voor...
http://www.akj.nl/

Klachtenbureau voor de Gezondheidszorg Klachtenbureau voor de Gezondheidszorg
Voor vragen en klachten over de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening kunt u terecht bij het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG). Een IKG maakt deel uit van een Pati?nten/Consumenten...
http://www.klachtenopvangzorg.nl/

Vara Kassa Vara Kassa
Het televisieprogramma op het internet. Kassa behandelt consumentenklachten op alle gebieden en test producten. Op de site vindt u tevens een forum waarop u kunt discussi?ren over uiteenlopende onderwerpen...
http://kassa.vara.nl/

Consumentenbond Consumentenbond
De consumentenbond test producten en behandelt klachten van consumenten. Op de site vindt u tests en een forum om te discussi?ren over uiteenlopende onderwerpen
http://www.consumentenbond.nl/

Tros Radar Tros Radar
Het televisieprogramma op het internet. Tros Radar behandelt consumentenklachten op alle gebieden
http://www.trosradar.nl/